Apie projektą

2015 m. balandžio mėn. JAV prezidentas Barackas Obama paskelbė, kad neturtingų mokyklų mokiniai nemokamai gaus 100000 skaitmeninių knygų. Tai tik viena iš priemonių programoje, kuria jo vyriausybė siekia sumažinti skaitmeninę atskirtį ir socialinę nelygybę tarp Amerikos piliečių. Numatomas projektas padėtų įgyvendinti pirmąjį Gerovės valstybės programos uždavinį ir tirtų grupę socialinės atskirties veiksnių, bei priemones ją mažinti. Pasak skaitmeninės atskirties tyrinėtojo van Dijko (2012) „struktūrinę nelygybę… galima sušvelninti tikslingomis politinėmis priemonėmis, skirtomis darbo rinkai, profesiniam mokymui bei visų lygių švietimui“. Išsiaiškinus didžiausią socialinę atskirtį patiriančias gyventojų kategorijas, taip pat galima atlikti intervenciją suteikiant būtinus IRT bei medijų išteklius ir ypatingai skatinant naudojimąsi jais.

Tyrimo tikslas – nustatyti sąryšį tarp skaitymo, skaitmeninio skaitymo ir skaitmeninės atskirties bei Lietuvos piliečių įsitraukimo į visuomenės gyvenimą, taip prisidedant prie įtraukios ir saugios visuomenės formavimo proceso, identifikuojant socialinės nelygybės ir atskirties, ekonominius bei kitus gyvenimo kokybei svarbius veiksnius. Tyrėjai vadovaujasi hipoteze, kad skaitmeninis skaitymas gali būti tinkama priemonė mažinti skaitmeninę atskirtį.

Tyrimo uždaviniai:

  • Nustatyti, kokios santykinės nelygybės atsiranda tarp žmonių, jų socialinių pozicijų ir išteklių skaitymo ir kitų medijų naudojimo požiūriu.
  • Atskleisti sąsajas tarp skaitmeninio skaitymo, kūrybiško medijų naudojimo ir pilietinio bei socialinio įsitraukimo/atskirties.
  • Parengti rekomendacijas valstybinėms institucijoms dėl skaitmeninės atskirties mažinimo ugdant skaitmeninio skaitymo motyvus ir įgūdžius.