Rezultatai

PROJEKTO ATASKAITA

Spauskite čia norėdami atsisųsti projekto „Skaitmeninio skaitymo skatinimas“ ataskaitą.

PUBLIKACIJOS RECENZUOTUOSE LEIDINIUOSE

 • Macevičiūtė, Elena; Wilson, Thomas Daniel. Digital means for reducing digital inequality: literature review // Informing science: the international journal of an emerging transdiscipline. Santa Rosa : Informing Science Institute. ISSN 1547-9684. eISSN 1521-4672. 2018, vol. 21, p. 269-287. DOI: 10.28945/4117. Straipsnis
 • Manžuch, Zinaida; Gudinavičius, Arūnas; Šuminas, Andrius. Skaitmeninės atskirties mažinimo priemonės Lietuvoje: tikslai, auditorijos ir taikymo rezultatai = Measures for reducing digital exclusion in Lithuania: goals, audiences and application results // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration. Kaunas : Kauno technologijos universitetas. Mykolo Riomerio universitetas. ISSN 1648-2603. eISSN 2029-2872. 2018, T. 17, nr. 1, p. 84-98. DOI: 10.5755/j01.ppaa.17.1.19789. Straipsnis
 • Šuminas, Andrius; Gudinavičius, Arūnas; Aleksandravičius, Arnas. Skaitmeninės atskirties požymiai ir lygmenys: Lietuvos atvejo analizė = Levels and characteristics of the digital divide: a case study of Lithuania // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-1487. 2018, t. 81, p. 7-17. DOI: 10.15388/Im.2018.0.11937. Straipsnis

PRANEŠIMAI MOKSLINĖSE KONFERENCIJOSE

 • Tarptautinėje konferencijoje “Neatskleistos bibliotekininkų galios: kur jų ieškoti” (Vilnius, 2017 m. gruodžio 1 d.) perskaitytas pranešimas “Neturiu poreikio naudotis kompiuteriu arba nauji bibliotekų uždaviniai mažinant socialinę atskirtį” (Elena Macevičiūtė).
 • Pranešimas „Digital Reading for Reduction of Inequality“ (Arūnas Gudinavičius ir Andrius Šuminas). Tarptautinė konferencija „Books and Screens and The Reading Brain“. European Cooperation in Science and Technology (COST) Action “Evolution of Reading in the Age of Digitisation (E-READ)”, Network Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP), Vilniaus universitetas Komunikacijos fakultetas, 2017 m. rugsėjo 17-29 d.
 • The New Stage in the History of Reading: The Stimulation of Digital Reading as a Means of Reduction the Digital Divide (Andrius Šuminas, Arūnas Gudinavičius). Tarptautinė konferencija From First to Last Texts, Creators, Readers, Agents (The Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP) Annual Conference 2018). Western Sydney University. Sydney, Australia, 10-12 Jule 2018.
 • Digital Reading of Online Book Covers: Analysis of a Reader’s Choice (Arūnas Gudinavičius, Andrius Šuminas). Tarptautinė konferencija From First to Last Texts, Creators, Readers, Agents (The Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP) Annual Conference 2018). Western Sydney University. Sydney, Australia, 10-12 Jule 2018.
 • Conceptualizing the role of digital reading in social and digital inclusion (Elena Macevičiūtė, Zinaida Manžuch). Tarptautinė konferencija The Information Behaviour Conference (ISIC 2018), Jagiellonian University in Kraków, Lenkija, 2018 m. spalio 9-11 d.
 • Back to the future: the roles of public libraries in diminishing digital divide by 2023 (Zinaida Manžuch, Elena Macevičiūtė). Tarptautinė konferencija Libraries in the Digital Age (LIDA), University of Zadar, Kroatija, 2018 m. birželio 13-15 d.
 • Overcoming the digital divide through the promotion of digital reading (Elena Macevičiūtė, Tom Wilson). Tarptautinė konferencija The 10th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML), Chania, Graikija, 2018 m. gegužės 22-26 d.
 • How libraries create value and help in diminishing the digital divide (Elena Macevičiūtė). Tarptautinė konferencija The 10th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML), Chania, Graikija, 2018 m. gegužės 22-26 d.

SKLAIDA ŽINIASKLAIDOJE

DUOMENŲ RINKINYS

Spauskite čia norėdami atsisiųsti tyrimo duomenų rinkinį