Vykdytojai

Prof. dr. (HP) Elena Macevičiūtė – VU KF Skaitmeninių medijų laboratorijos profesorė bei mokslo darbuotoja Buroso (Švedija) universitete. Disertaciją apsigynė 1990 m. Maskvos kultūros institute, habilitavosi 2004 m. VU, 2015 m. gavo profesorės vardą. Tiria informacijos vartotojų elgseną ir informacijos naudojimą organizacijose, informacinio ir medijų raštingumo klausimus, skaitmeninių išteklių organizavimą, tvarkymą, išsaugojimą ir naudojimą, skaitmeninių knygų funkcionavimą šiuolaikinėse visuomenėse, ypač neskaitllingų kalbų kultūrose. Moksliniai interesai apima tarpkultūrinę komunikaciją, skaitmeninių bibliotekų ir elektroninių išteklių plėtros tyrimus, dokumentų gamybos ir valdymo inovacijas, skaitmeninės humanitarikos ir skaitmeninio išsaugojimo tyrimus. Publikavusi per 100 įvairių mokslo darbų. Šiaurės šalių tarpkultūrinės komunikacijos bei Informacinės veiklos darbo aplinkoje tyrimų tinklų, Nuolatinės tarptautinės informacinės elgsenos tyrimų konferencijos narė. Bendradarbiavo keliuose stambiuose ES projektuose (SHAMAN ir PERICLES) bei Leonardo da Vinci, Marie Curie ir eTen programų projektuose, vykdo stambų skaitmeninės knygos plėtros Švedijoje tyrimą. Įeina į Encyclopedia of Library and Information Science redkolegiją, yra ir daugelio tarptautinių, nacionalinių bei regioninių mokslinių žurnalų redkolegijų narė: Information Research (D. Britanija), Knygotyra, Problemos, Informacijos mokslai, Serials Librarian (JAV), Informacija und Sabiedriba (Latvija), Zagadnienia informacji naukowej (Lenkija). Turi projektui būtinų teorinių ir metodologinių žinių. COST IS1404 E‐READ veiklos VU atstovas šios veiklos valdymo komitete.

Prof. T. D. Wilson – Švedijos bibliotekininkystės ir informacijos mokslų mokyklos, Buroso universiteto profesorius. Disertacija (apgintai 1980 m.) skirta socialinių darbuotojų, dirbančių varginguose Jungtinės Karalystės didžiųjų miestų rajonuose, informacinei elgsenai. Vėliau tyrinėjo įvairių visuomenės grupių narių informacinę elgseną įvariuose kontekstuose, ypač didelį dėmesį skyrė skaitmeninei informacijos ieškai ir naudojimui. Yra vienas iš labiausiai cituojamų pasaulyje šios srities mokslininkų (žr. https://scholar.google.se/citations?user=SVrANcwAAAAJ&hl=en). Turi didžiulę empirinių tyrimų su įvairias informacijos naudotojais, taip pat ir su rizikos grupėms priklausančiais asmenimis, patirtį. Kuria specialias mokslinio tyrimo metodologijas, ypač gerai susipažinęs su įvairių apklausų ir stebėjimų metodais. Teorinis ir metodinis tyrimų pagrindimas – šio projekto dalyvio stiprybė, reikalinga siekiant aukšto reitingo tarptautinių publikacijų.

Doc. dr. Arūnas Gudinavičius – VU Komunikacijos fakulteto Skaitmeninių medijų laboratorijos docentas. 2012 VU apsigynęs daktaro disertaciją „Skaitmeninės knygos kokybė vartotojo požiūriu“. 2014 metais įvykdyto LMT finansuoto projekto „Lietuvos nacionalinių muziejų patrauklumo didinimo ir virtualių prieigų optimizavimo tyrimas“ vykdytojas ir Kultūros tarybos 2014 m. finansuoto projekto „Lietuvos skaitmeninės leidybos situacijos tyrimas“ projekto vadovas. Vienas iš nedaugelio Lietuvos mokslininkų tiriančių skaitmeninę leidybą, skaitmenines knygas ir skaitmeninį skaitymą, tomis temomis rašantis mokslines publikacijas, skaitantis pranešimus konferencijose. Turimos teorinės ir praktinės žinios, ypač žmogaus‐kompiuterio sąveikos srityje, atitinka projekto temą ir yra reikalingos projekto rezultatams pasiekti. COST IS1404 E‐READ veiklos VU pavaduojantis atstovas šios veiklos valdymo komitete.


Doc. dr. Zinaida Manžuch – Komunikacijos fakulteto mokslo reikalų prodekanė, Skaitmeninių medijų laboratorijos docentė.

 

 

Doc. dr. Andrius Šuminas – VU KF Skaitmeninių medijų laboratorijos vedėjas, docentas, komunikacijos specialistas, 2011 apgynęs daktaro disertaciją „Interaktyvios rinkiminės komunikacijos siekinių raiška: 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimų atvejis“. Mokslo interesai: interaktyvi tinklaveika, verslo komunikacija socialinėse medijose, žiniasklaidos transformacija, politinė, rinkiminių kampanijų komunikacija. Vykdo mokslinius ir taikomuosius tyrimus naujųjų medijų ir interaktyvios tinklaveikos srityse. 2014 metais įvykdyto LMT finansuoto projekto „Lietuvos nacionalinių muziejų patrauklumo didinimo ir virtualių prieigų optimizavimo tyrimas“ vykdytojas. Skaito kursus apie naujųjų medijų praktinio taikymo galimybes. Dalyvauja ir skaito pranešimus mokslinėse konferencijose, aktyviai reiškiasi viešojoje erdvėje vykstančiose diskusijose. Turima kompetencija komunikacijos ir interaktyviųjų medijų tyrimų lauke yra pagrindiniai šio vykdytojo dalyvavimo projekte argumentai. COST IS1404 E‐READ veiklos narys.

KITI VYKDYTOJAI

  • dokt. Arnas Aleksandravičius
  • dokt. Rimantė Gaičevskytė
  • Greta Pečiulytė